Cocomms Oy

Cocomms Oy

Viestinnän asiantuntija tarvitsee talouden asiantuntijaa

Suomen johtaviin viestintätoimistoihin kuuluva Cocomms Oy tarjoaa kotimaisille ja kansainvälisille asiakkailleen viestinnän konsultointipalveluja 36 asiantuntijan voimin Helsingin Salmisaaresta käsin. Varumon kanssa Cocomms on tehnyt yhteistyötä tammikuusta 2014.

Monien asiantuntijayritysten tavoin viestintätoimiston liiketoiminta on vahvasti projektivetoista ja laskutus perustuu pitkälti henkilöstön erityisosaamiseen ja työsuorituksiin. Taloussuunnitteluun tuovat haasteita muun muassa markkinan syklisyys sekä tulevien toimeksiantojen laajuuden ja keston heikohko ennustettavuus.

Yhteistyö alkoi, kun Cocomms halusi päivittää tilitoimistopalvelunsa tälle vuosituhannelle ja sähköiseen aikaan. Toiveena oli saada omat nimetyt ja tutut yhteyshenkilöt kirjanpitoon ja palkanlaskentaan. Viestintätoimistossa nähtiin myös todella tärkeäksi ottaa käyttöön ulkoistettu controller-palvelu yritysjohdon tueksi tilanteessa, jossa omaa talousasiantuntijaa ei ole.

”Halusimme löytää luotettavan yhteistyökumppanin, joka tuntee tai oppii nopeasti tuntemaan pienehkön konsulttiyrityksen toimialan, toimintatavat ja -kulttuurin, jotta controller-palvelu voi toimia tehokkaasti raportoinnissa ja neuvonannossa”, Cocommsin toimitusjohtaja Johanna Markkanen muistelee muutaman vuoden takaista tilannetta.

 

DJI_0023

 

Perusprosessit sähköisiksi ja huomio talouden ohjaukseen
Varumolta nimettiin Cocommsille dedikoitu taloustiimi: kirjanpitäjä, palkanlaskija ja talouspäällikkö. Heidän kanssaan luotiin yhteiset prosessit kuukausittaiseen yhteydenpitoon ja raportointiin.

”Tutut yhteyshenkilömme tuntevat hyvin toimintamme lainalaisuudet – ja jopa asiakkaamme – ja pystyvät nopeasti ja asiantuntevasti auttamaan joka tilanteessa”, Johanna kertoo.

Cocommsin käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä integroitiin ProCountor-ohjelmistoon, minkä seurauksena koko taloushallinnon prosessi saatiin sähköiseksi ja tarvittaessa myös Cocommsin omien ihmisten hallinnoitavaksi. ProCountorin avulla Cocommsilla ja Varumolla on reaaliaikainen pääsy samoihin tietoihin, raskas tositerumba on historiaa ja mapittomassa yhteistyössä voidaan keskittyä olennaiseen – yrityksen kannalta merkityksellisiin liiketoiminnan tunnuslukuihin.

Varumon tarjoama ulkoistettu talouspäällikkö raportoi kuukausittain tuloksen ja tekee ennusteen tuleville kuukausille sekä antaa suositukset toiminnan kehittämiselle talouden näkökulmasta.

”Samin kanssa olemme saaneet nostettua taloustilanteemme seurannan ja suunnittelun aivan uudelle tasolle, mikä on tehostanut toimintaamme merkittävästi. Yhteistyö toimii joustavasti ja sparrausapua on tarjolla aina tarvittaessa ja juuri niissä asioissa, joihin sitä eniten tarvitsemme”, Johanna kiittelee.

About the Author