Tilitoimiston vaihto hoidetaan hallitusti

Tilitoimiston vaihdon ennakoidaan usein olevan työläs, kallis ja riskialtis projekti. Näin asia ei suinkaan ole! Oikein toteutettuna tilitoimiston vaihto on riskitön, nopea ja kustannustehokas projekti. Tilitoimisto Varumo Oy on toteuttanut kymmeniä uusien asiakkaiden haltuunottoja tarkasti tehdyn suunnitelman ja aikataulun mukaisesti, mikä on johtanut onnistuneeseen lopputulokseen.

Käymme uuden asiakkaamme lähtötilanteen ja tarpeet läpi yksityiskohtaisesti aloituspalaverissa, teemme keskustelun perusteella aikataulutetun etenemissuunnitelman toimenpiteittäin, sovimme työnjaon asiakkaan ja Varumon välillä sekä huolehdimme siitä, että suunnitelma toteutuu. Varumo nimeää aina haltuunottoprojektille vastuuhenkilön, joka toimii yhteyshenkilönä asiakkaan, Varumon ja muiden sidosryhmien välillä haltuunoton ajan sekä vastaa projektin etenemisestä.

Tavoitteenamme on sitoa mahdollisimman vähän asiakkaamme resursseja tilitoimiston vaihtoprojektiin, riippumatta siitä mikä asiakkaan tilanne on, siirtyykö asiakas manuaalisesta kirjanpidosta sähköiseen ympäristöön vai ulkoistaako asiakas kokonaisuudessaan taloushallintonsa vai ainoastaan osan siitä.

Varumo nimeää aina jokaiselle asiakkaalleen vastuullisen kirjanpitäjän ja palkanlaskijan, jotka ovat mukana jo haltuunottovaiheessa. Näin ollen tieto kulkee heti alusta lähtien kitkattomasti asiakkaalta suoraan oikeille henkilöille, ilman turhia väliportaita.