Sosiaalivakuutusmaksut 2018

Työnantajan ja työntekijän vuoden 2018 sosiaalivakuutusmaksuprosentit on vahvistettu.

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat:

Työnantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden) 25,30%

Työntekijän osuus TyEL-maksusta (17-67 vuotiaat)

  • 17-52 vuotiaan työntekijän osuus 6,35 %
  • 53-62 vuotiaan työntekijän osuus 7,85 %
  • 63-67 vuotiaan työntekijän osuus 6,35 %

Työttömyysvakuutusmaksu (17-64 vuotiaat)

  • työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta 1,90 %
  • osaomistajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta 0,92 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (16-67 vuotiaat) 0,86 %

Tapaturmavakuutusmaksu

Maksuun vaikuttavat muun muassa palkat sekä työn riski.
Lisätietoja omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä.

Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus

Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä.
Lisätietoja omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä.

About the Author